Priecājos, ka esat apmeklējuši manam tēvam veltīto lapu. Priecājos par katru, kas sirsnību atceras viņa vārdu un ar cieņu izturas pret viņa darbiem. Es ceru, Jūs atvainosiet mani par pagaidām vēl skopo informāciju. Lapa ir tikai tapšanas stadijā. Darbs pie lapas nesokas tik ātri, jo šis nav apmaksāts eiroprojekts, šī ir tikai mana paša vēlme un mana iniciatīva, varbūt arī mans pienākums pret tēvu. Arī no viņa darbiem šeit ir tikai neliela daļa – tik, cik man bija pieejami reproducēšanai – un es ļoti ceru, ka laika gaitā varēšu viņa darbu klāstu papildināt.

Kāds ir lapas mērķis?

Pirmkārt, lai darītu Egona Spura darbus pieejamus visiem interesentiem kaut interneta vidē, kas, protams, neatsver to aplūkošanu drukātā veidā vai, vēl jo vairāk, oriģinālizpildījumā. Otrkārt, vēlos, lai cilvēki paši varētu spriest par viņu un viņa darbiem. Varam lasīt, ka viņš ir dokumentālists, dzenbudists, gaismēnu plakņu un līniju dizaineris ar radio inženiera precizitāti (viņa izglītība) utt utjp. Tas būtu smieklīgi, ja nebūtu nopietni. Būdams 30 gadus blakus un brīžam arī darbojoties kopā, es tomēr varu spriest par to, kas atbilst patiesībai un kas nē. Tai pat laikā Egona Spura darbi guļ kastēs – kopš 1990.gada, kad viņš mūs atstāja, tie Latvijā bijuši aplūkojami tikai dažas reizes, tā starplaikos dodot iespēju vieniem runāt, ko vien vēlas, bet otriem ticēt pirmajiem. Es domāju, šī mājaslapa jautājumu atrisinās, un katram būs iespēja izdarīt pašam savus secinājumus.

Vēlreiz pateicos par Jūsu apmeklējumu! Ienāciet pēc laiciņa – informācija tiks papildināta.

Egīls Spuris